Varukorg

0 varor 0 kr

Till kassa

Boka säljkontakt

 

Ring ossRing oss+46 304 80 90 80

Bli uppringdBli uppringd

NyhetsbrevNyhetsbrev

Vad är ergonomi?
 
Ergonomi handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord - samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.
Det är viktigt att det finns möjlighet att påverka arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån människans behov och förutsättningar.

 

Det är bara i Norden som ergonomi, för den stora allmänheten, har kommit att vara liktydigt med inställning av bord och stolar. I USA till exempel är de flesta ergonomer psykologer.


Som ergonom försöker man se hur saker hänger ihop för att skapa en helhetssyn av arbetet. Målet är att skapa arbeten som människor kan ha länge utan att de får krämpor. Förutom en bra fysisk arbetsmiljö kan det handla om varierade arbetsuppgifter, inflytande, trivsel och arbetsglädje.

 

Arbetsplatsen

Arbetsplatsens utformning är en viktig del av arbetsmiljön. Hur arbetsplatsen ser ut handlar inte bara om maskiner och lokaler. Tillgång till bra luft, en säker omgivning, vacker inredning, kroppsvänliga möbler och redskap gör arbetsmiljön bättre.


Genom att förbättra den fysiska miljön på jobbet mår vi bättre och får förutsättningar att vara friska.


Arbetsplatsens utformning

Får vi problem av jobbet kan arbetsplatsens utformning ha med saken att göra. Hur arbetsplatsen ser ut påverkar oss på olika sätt. Det är stor skillnad på att arbeta vid ett löpande band i en fabrik, i ett öppet kontorslandskap eller i en operationssal på ett sjukhus.


Ljus, luftkvalitet, ljud och omgivningens utseende är viktiga för hälsan. I den helhet som arbetsmiljön utgör är arbetsplatsens utformning viktig.


Vi har inte produkter till alla arbetsplatsproblem. Men om det handlar om miljöer i din produktion eller på ditt lager så kan vi garanterat vara en intressant partner för dig.


Hur tungt får man lyfta?

Det går inte att ange en exakt viktgräns då många faktorer påverkar riskerna för skada i en lyftsituation.

 

Förutom själva vikten på det som skall lyftas måste man exempelvis väga in bördans greppbarhet, storlek/form, hur ofta lyften ska göras, om lyften sker i en obekväm ställning (tex att man måste böja och vrida sig på grund av dåligt utrymme) och vem som lyfter - en stark eller svag person?

 

I våra nya regler om belastningsergonomi (AFS 1998:1) handlar 3 § och dess kommentarer om manuell hantering. Det finns också en grov bedömningsmodell för lyft där vägledning om viktgränser och angelägenheten av åtgärder ges.

bg_bottom.png